71ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 2020

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಟಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಫೋಟೋಗಳು-02.12.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ ಫೋಟೋಗಳು-2019

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ 2017

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ

ಟಿಡಿಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಫೋಟೋಗಳು

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 2014

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ ಫೋಟೋಗಳು-2014