NEW :

For the month of  November and December-2019 :

Kalaburagi Division-1  Planned OUTAGES

Koppal Division Planned OUTAGES

Yadgir Division Planned Outages 

Raichur Rural Planned OUTAGES

CSC Division Gulbarga Planned Outages

For the month of October and November-2019 :

Bidar-Division-Planned-Outages

Gangavathi Division Planned Outages

Hospet Rural Division Planned Outages

Yadgr Division Planned Outages

Humnabad Division Planned Outages

Raichur Rural Division Planned Outages

Sedam Division Planned Outages

C&M Division Gulbarga Planned Outages

CSC Division Gulbarga Planned Outages

Outage report January-2020

Outage report December-2019

Outage report November-2019

GESCOM Oct-2019

GESCOM Sept-2019

GESCOM Aug-2019

GESCOM July-2019

GESCOM June 2019

GESCOM May 2019

GESCOM April 2019

GESCOM March 2019

GESCOM Feb 2019

GESCOM Jan 2019

ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೈಕೆ

ಜೂನ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  • ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

    ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇ-ಮೇಲ್, ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ.

  • ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಾ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

    ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧೋರಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸೌಜನ್ಯ, ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಸಂವೇದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.