1) 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ.
2) ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು 58888 ಕ್ಕೆ Gescom ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ SMS ಕಳುಹಿಸಿ.
3) ಎಲ್ಟಿ / ಎಚ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ
4) ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ಜೆಸ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5) ಆನ್ಲೈನ್ ​​ದೂರುಗಳು