1999 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಇಬಿ) ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಸಂಘಟಿತವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1999ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ(ಕೆ ಇ ಆರ್ ಸಿ)ಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು.

ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರ ಜೂನ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಿತರಣಾ ನಿಗಮಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಜೆಸ್ಕಾಂ) 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 1 ಜೂನ್ 2002 ರಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಅಂಕಿಅಂಶ

ಜನಗಣತಿ ಗ್ರಾಮಗಳು 4,955
ಪ್ರದೇಶ 43,861 ಚದರ. ಕಿಲೋಮೀಟರು
ತಾಲೂಕ್ 31
ವೃತ್ತ 5
ವಲಯಗಳು 2 (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ &  ಬಳ್ಳಾರಿ)
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 6
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು 62
ವಿಭಾಗಗಳು 16
ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1,13 ಕೋಟಿ(ಜನಗಣತಿ-2011)
ಗ್ರಾಹಕರು 2949671 ಲಕ್ಷಗಳು(ಜನವರಿ-2018)
ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ 100% ಹಳ್ಳಿಗಳು