BLACKLISTING of M/s. Shreeshwar Electricals Pvt.Ltd. Vibhulatha 2nd Main 2nd Cross Bharathinagar Haliyal Road, Dharwad.

ವೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟಿ-2018

ದಿನಾಂಕ 22.06.2018 ರಂದು ನಡೆದ 81 ನೇ ವೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ

ದಿನಾಂಕ 16.05.2018 ರಂದು ನಡೆದ 80 ನೇ ವೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ 

ಅರ್ಹತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ವೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟಿ

Vendor Approved List of GESCOM

ವೆಂಡರ್ ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್