ಹೆಚ್. ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಂವಾದ ಸಭೆ :

ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 ರಂದು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ಪ.ನಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್. ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

REPORT ON THE CONSUMERS MEET(Jana Samaprka Sabhas) ORGANISED DURIN THE YEARS 2003-04 & 2004-05 (Upto March 31, 2005) IN GESCOM AREA:

With a view to directly interact with consumers and effectively redress their grievances besides explaining the role and challenges before the Company in the changed scenario, GESCOM has started organizing Consumer Meets from September 2003.

Senior officers of the Company attend the Meets and try to solve the grievances of consumers at their door step.

The Consumer Meets have been held at the following places in the GESCOM area:

1) ALAGODU IN BASAVAKALYANA TALUK:

A Consumer Meet was organized at Alagodu on September 6, 2003. Besides the Basavakalyana MLA Shri Maruthi Mule, the Zilla Panchayat, taluk panchayat and also grama panchayat members attended it. About 500 people from the area attended.

The issues discussed mainly at the Meet included: improvement of voltage in the area which is bordering Maharashtra, speedy replacement of TCs, appointing one lineman to every grama panchayat, waiving of electricity arrears of farmers who lost crops due to breach of tank in the village during 1983 etc.

2) ALUR IN JEWARGI TALUK :

A Consumer Meet was held here on here on September 19, 2003.

The meeting was chaired by the Zilla Panchayat member of the area. Besides grama panchayat president and members, about one thousand consumers attended it. The Company was represented by the Director Technical and also the Chief Minister of O & M Zone.

The issues that came up at the Meet included:providing an additional transformer to Hangarga B village, waiving of electricity dues of farmers due to failure in rain, laying of lines and providing connection to new extensions in Kakhandaki village, supply of eight hour three phase power continuously during day time etc.

3) RAMASAMUDRA IN YADGIR TALUK:

A Consumer Meet was held here on September 13, 2003. Besides the area MLA and the then Health Minister Dr Maalakareddy, many elected representatives participated in it.

The Company was represented by the then Managing Director Ms Manjula.

The issues that came up at the Meet included;providing power to Ramasamudra and Ashnal villages from Balichakra sub-station, bringing down the transformer failure rate and speedy replacement of failed transformers, disconnecting power supply to unauthorized IP sets, laying a separate feeder from Wadagera to Naikal etc.

4) KINNAL VILLAGE IN KOPPAL TALUK:

A Consumer Meet was held here on December 24, 2003. Zilla Panchayat, taluk panchayat and grama panchayat members and also about 500 farmers attended it.

The Company was represented by the Chief Engineer of Bellary O & M Zone.

The major issues that came at the Meet included speedy replacement of transformers, improvement of voltage, supplying three phase power for eight hours during day time etc.

5) MUKKUNDA VILLAGE IN SINDHANUR TALUK:

A Consumer Meet was held here on December 29, 2003.

The grama panchayat members and also villagers attended the Meet.

The issues that came up at the Meet included: low voltage problem as power is supplied from Dhadesugur, replacement of dilapidated poles and wires, appointment of a lineman, supply of material for those who have already paid deposits under Akrama-sakrama.

6) MOKA VILLAGE IN BELLARY TALUK:

A Consumer Meet was held here on January 3, 2004.

The Grama Panchayat President presided over the meet. The Company was represented by the Chief Engineer of O & M Zone.

The issues cropped up at the Meet included: voltage problem in Moka village, setting up an accounting station at Moka village, providing electricity connection to extension areas in the village.