11.09.2017 Rural-2

Muchalamba 18-9-2017

yadrami (2)

18-9-2017 yadrami (1)

CSD-1 20-9-2017 (1)

RAICHUR RURAL 23-9-2017

CHINCHOLI 25-9-2017 jewargi (1)

aland 20-6-2017

ALAND 18-9-2017

aland 17-6-2017

RSD GULBARGA

aland 21-7-2017

anegundi 13-6-2017

AURDA SUB DIVISION 24-04-2017

BANVIKKAL3-5-2017

banvihal section kudlgi sub div 3-5-2017

Basavkalyan sub div 18-9-2017

HAMP SAGARA 3-5-2017

hanum sagar gangavathi 17-7-2017

hb halli sub div 3-5-2017(1)

hb halli sub div 3-5-2017(2)

HBD Salaha Samithi 15.11.2017

HEDAM 5-5-2017

HOSAHALLI 5-5-2017

hospet csd-2 6-7-2017

hospet rural,

hospet gramin,19.5.2017

hospet rural,

kamlapur section , 16.5.2017

hospet rural,

kampli rural, 8-6-2017

hospet rural, kampli-1 , 18-5-2017

hospet rural,

kampli-2, 18-5-2017

hospet rural,

metri, 25-5-2017

hospet urban 3-6-2017…

hospet urban 3-6-2017

HOSPET-2 SUB DIVISION 20-05-2017

CHANDRA BANDA 12-4-2016

chandrabanda 7-7-2017

chandrabanda23-6-2017

CHIK JOGI HALLI 3-5-2017

chikk jogi halli section kudlgi sub div 3-5-2017

chincholi 17-7-2017

CHITGUPPA SUB DIVISION 28-04-2017

csd-2 28-11-2017

CSD-2 SUB DIVISION 6-4-2017

devdurga sub div 24-6-2017

GLB RSD SUB DIVISION 06-04-2017

GUDEGOTE 6-5-2017

gudekote section kudlgi sub div 6-5-2017

gulbarga div-1 18-7-2017

section-1 13-6-2017

sedam 21-7-2017

sedam subdivision 23-9-2017

shahapur 3-6-2017

shahapur Sub DIv 18-7-2017

ujjaini section

kudlgi sub div 17-6-2017

UJJANI 17-6-2017

unit 10 kalaburagi16-9-2017

unit 11 kalaburagi16-9-2017

URBAN BLRY 3-5-2017

venkatgiri section 13-6-2017

yadrami sub div 18-5-2017

yapal dinni section 22-4-2017

yapal dinni section 23-6-2017

yelburga 12-6-2017

yelburga 17-8-2017

hudem section kudlgi sub div 5-5-2017

humnabad 18-7-2017

humnabad sub division 21-8-2017

jewargi sub div 28-6-2017

jewargi sub division 19-8-2017

kadaganchi sub div 18-9-2017

kalagi 22-7-2017

kalburagi csd-2, 20-7-2017

kalburagi sub div-2 6-7-2017

karatgi budguppa navali sri ramnagar 12-7-2017

khana hos halli section kudlgi sub div 5-5-2017

koppal 6-9-2017

koppal 16-6-2017

KUDLAGI 3-5-2017

kudlgi section kudlgi sub div 3-5-2017

kushtagi 5-4-2017

kushtagi 27-4-2017

MANNAYEKHELI SUB DIVISION 28-04-2017

NIRNA SECTION MANNAYEKHELI SUB DIV 28-04-2017

pd halli 16-5-2017

rsd blry 18-5-2017

RSD Hosapete 25-7-2017,03-07-2017, 17-7-2017

rural blry 30-5-2017

RURAL BLRY MOKA 23-5-2017

rural gulbarga 19-8-2017

rural gulbarga photos

Rural Hospete 3-10-2017

SANDUR sub div – chornooru 16-06-2017

SANDUR sub div – torangallu 16-06-2017

SANDUR SUB DIV – VITHALA PURA 8-06-2017 section 2 13-6-2017