(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)
CIN - U04010KA2002SGC030436 PAN - AABCG8895R GSTIN - 29AABCG8895R1ZD
8:30 PM Friday, August, 07 2020

News

/News/
Title Published File
Replies Preliminary Observation on Tariff Filling by GESCOM January 13, 2020 View
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2016-17 October 25, 2018 View
ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸೇವೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ August 3, 2018 View
ಅಪಘಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾನದಂಡ August 3, 2018 View
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು August 3, 2018 View
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು August 3, 2018 View
ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ August 3, 2018 View
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ದರ 2016-17 August 3, 2018 View
ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಆನ್-ಗ್ರಿಡ್ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಪಿವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ನೆಟ್-ಮೀಟರಿಂಗ್) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು August 1, 2018 View