ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್(COVID-19) ಹರಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  ಮುಂಜಾಗರುಕತೆಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ